نشاط، در زندگى دانشجویى

آنچه شما را در به دست آوردن پیروزى، موفقیت و نشاط یارى مى‏رساند تنها داشتن امکانات مادى و توانایى سرشار جسمى نیست. شما مى‏توانید با تکیه بر برخى اصول روان‏شناسى، با صرف نیرویى کمتر و در زمانى کوتاه‏تر به موفقیت‏هاى چشمگیر دست یابید. پیوسته با نشاط بوده، از چیزى نهراسید و خود بزرگ‏ترین تشویق گر و امداد رسان خویش باشید. بدین منظور مى‏توانید از آنچه در این گفتار ارائه مى‏شود بهره گیرید و به اهداف خود نایل شوید.
1. شادمانى به کسى هدیه نمى‏شود.
اگر منتظرید تا کسى نشاط و شادمانى را به شما هدیه کند بدانید که آن فرد نخست خودتان هستید. فهرستى از همه آنچه تاکنون شما را شادمان نموده است تنظیم کنید و عامل یکایک آن‏ها را برشمرید، تا مطمئن شوید که بیشتر آن‏ها را خود فراهم کرده‏اید، موفقیت تحصیلى، دیدار دوستان، آشنایى‏هاى با اهمیت، سفرهاى شادى آفرین و... امورى است که بیشتر با اقدامات خود ما پدید مى‏آیند. شادى‏ها نیز انواع گوناگون‏اند. بعضى زود گذر و برخى پایدارند. شمارى نماى شادى دارند و در حقیقت تباهى آورند، مانند پاره‏اى از گناهان؛ و تعدادى لباس زحمت به تن دارند ولى زمینه ساز خوشى‏هاى فراوان‏اند، مانند کوشش‏هاى دوره تحصیل.
شور و هیجان در انجام فعالیت‏ها و عشق در زندگى از مهم‏ترین عواملى است که شادمانى‏هاى تازه‏اى را براى شما به ارمغان مى‏آورد. اگر شما خود از درون احساس درماندگى و کسالت کنید و بى روح و دل‏مرده باشید چه کسى خواهد توانست شور و اشتیاق و شادمانى را به شما بازگرداند؟ در میان اطرافیان هیچ کس براى ما دلسوزتر از خودِ ما نیست. زمانى که ما خود براى نیل به اهدافمان در خویش انگیزه و شوقى نداشته باشیم چه کسى خواهد توانست آن را در وجود ما پدید آورد؟!
اگر براى فعالیت‏هاى خود شوق و انگیزه کافى ندارید مطمئن شوید که مهم‏ترین علت، روشن نبودن هدف و ناتوان دیدن خود است. بدین منظور باید همیشه در هر فعالیت، هدفتان را کاملاً روشن کنید. پس از آن به اشتیاق و علاقه درونى خود در اعماق وجودتان مراجعه کنید و آن را روز به روز بیشتر کنید و امیدوار به آینده، به توانایى خود ایمان آورید. سپس خواهید دید که در مدتى کوتاه انگیزه کافى براى انجام و ادامه آن فعالیت در شما پدید خواهد آمد.
2. منتظر اقبال نباشید.
در زندگى بسیارى از افراد تحولات یک باره و چشمگیر گاه مهم‏ترین علت موفقیت آنان بوده است. امید به زندگى روشن‏تر، عامل دوام و کامیابى زندگى است. تلاش براى دستیابى به رفاه و پیروزى امرى نکوهیده نیست و اعتقاد به خداوند و پاداش‏هاى دنیوىِ خیلىِ از کارها، امید آفرین و عامل رشد و موفقیت‏هاى تازه‏تر است؛ اما این همه هیچ یک بدان معنا نیست که در زندگى همیشه منتظر باشیم روزى اقبال به سوى ما رو کند و در یک نیم روز تحوّل چشمگیرى در زندگى‏مان پدید آید. کسانى که همیشه در انتظار روزى به سر مى‏برند که رویدادها به طور اتفاقى به زندگى‏شان هیجان و تحول ببخشد معمولاً آن روز را مشاهده نکرده، زندگى را بدرود گفته‏اند.
بخت و اقبالى که باید به انتظارش نشست و فرد را از حرکت و تلاش باز مى‏دارد بیش‏تر نِکبت‏آور و کسالت آفرین است. زیرا عادتش آن است که کمتر به سراغ کسى رود و افراد را بیشتر در رخوت و دلسردى فرو مى‏برد. امید به هر چیز زمانى سرنوشت ساز و تحول آفرین است که منشأ حرکت باشد، نه عامل سکون و ضعف.
بنابراین در انجام هر فعالیت، آن‏چه در توان دارید به جاى آورید و منتظر فرشته خوشبختى نباشید. آن فرشته خودِ شمایید که باید براى خودتان آشکار شوید ونیرویتان را براى نیل به اهداف به کار گیرید. اوقات خود را هدر ندهید و به استخدام کارهاى بى نتیجه و تباهى آور در نیایید. با جدیت تصمیم بگیرید به هیچ کارى رو نکنید مگر نتیجه دلخواه و مفیدى برایتان داشته باشد. تا زمانى که در وجود شما چنین قاطعیتى مشاهده نشود هیچ چیز به نفع شما تغییر نمى‏کند. قرآن را خوانده‏اید که مى‏فرماید: إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.1 دستگاه آفرینش نیز از خداوند فرمان مى‏گیرد و تا در درون چیزى تحول پدید نیاید، تغییرى در آن پدید نمى‏آورد.
3. خود، ارزیاب کارهاى خویش باشید.
اگر از فعالیت‏ها یا رفتارهاى خود نتیجه دلخواه را به دست نمى‏آورید به جاى دلسردى و ملامت خود و دیگران، جزئیات عملکردتان را با ژرف نگرى بررسى کنید تا دریابید که عیب کارهایتان کجاست. بدون شناخت عوامل بى توفیقى و درمان آن، در انتظار کسى نباشید که به عیوب کارهاى شما بنگرد و آن‏ها را برطرف سازد و نشاط و توفیق را تقدیم شما کند. به واقع آیا رواست که منتظر باشید کسى از غیب به سوى شما آید تا بنیان اشتباهات شما را بر کند و کسالت و ضعف و شکست را از شما دور سازد. آن‏ها که پیوسته از میان عوامل موفقیت آفرین، بدون تلاش و شکیبایى انتظار کامیابى را پیشه خود مى‏کنند و از پیشامدها توقع دارند که یکباره به کمک ایشان بشتابد و به زندگى آنان رونق تازه دهد، امروز خویش را به امید فرداى بهتر سپرى خواهند کرد و به موفقیتى دست نمى‏یابند.
4. درس شهامت آفرینى را خوب حفظ کنید.
ما از آغاز کودکى تا پایان جوانى همواره مشغول درس آموزى و تحصیل هستیم ولى «درس شهامت آفرینى» را کمتر فرا مى‏گیریم. بیشتر مخترعان، سیاستمداران موفق و جنگجویان برجسته از آنانند که از نعمت شهامت چیزى کم نداشته‏اند. به خود امیدوار باشید و از هیچ چیز جز گناهانتان نهراسید. این سفارش مردى است که آدمى نظیر وى کم دیده است. در فرموده‏اى از امام على(ع) مى‏خوانیم: هر گاه کسى زمین را گردش کند تا به این چند حکمت دست یابد، هر چند گردش کند موفق نخواهد شد: نخست آن که آدمى نباید از هیچ چیز جز گناه خود هراس داشته باشد.
ترس و خیالات واهى نیروهاى درونى شما را بى‏اساس، مرموزانه هدر مى‏دهد و زندگى پرهیجان را از شما دریغ مى‏دارد. براى اهداف خود با استمداد از پروردگار به سوى آن گام بردارید و مطمئن باشید اگر از درون یأس و بى توفیقى را باخود زمزمه کنید گویا همه چیز این زمزمه را زودتر از شما مى‏شنود و یکایک توفیقات از شما سلب مى‏شود و کمترین تغییرى در وضعیت زندگى شما به وجود نمى‏آید. به خود تلقین کنید که توان و شجاعت هر کارى را دارایید. در غیر این صورت رکود و افسردگى و ناتوانى، نشانى شما را بسیار زود خواهد یافت و به سراغتان مى‏آید.
به اهداف مورد نظرتان فکر کنید، موانع موفقیت را بر شمرید و راه چیرگى بر آن را دریابید و سپس براى حرکت آماده شوید. باخود فکر کنید اگر کمى شهامت و حوصله داشته باشید ممکن است به چه مراتبى دست یابید.
درنگ در مرداب یکنواختى و سکون، کسى را از غرق شدن نجات نمى‏دهد، حرکت به سمت تکیه‏گاه مطمئن است که نجات آور است. همه ماتنها زمانى از توان نهفته در وجود خود آگاه مى‏شویم و از آن سود مى‏جوییم که اهریمن ترس را شکست دهیم.
شعاع دوستى خویش را توسعه دهید و رفقاى صمیمى، آگاه و با شهامت و پاکدامنى را که در همه جا کم نیست، بیابید و نظرات و مقاصد خود را با آن‏ها در میان گذارید تا احساس ترس را در شما کاهش دهند. یقین کنید وقتى انسان در مورد هدفى با افرادِ مطمئن به رایزنى مى‏پردازد ترس وى از اقدامات بزرگ کاهش مى‏یابد.

پى‏نوشت:

1. رعد(13): آیه 11.

/ 0 نظر / 5 بازدید