اگر ندانى کجا مى‏روى، هر اتوبوسى تو را خواهد برد

یک خلبان براى به پرواز درآوردن هواپیما به برنامه پرواز نیاز دارد. او باید، افزون بر شناخت حدود مسؤولیت خود، از فاصله مبدأ تا مقصد، شمار مسافران و نوع بار، سوخت مورد نیاز، وضعیت هوا، ویژگى‏هاى موتور و روش هدایت هواپیما آگاه باشد تا بتواند در شرایط مساعد به درستى تصمیم گیرد و عمل کند.
در سفر زندگى نیز هرکس ناخداى کشتى سرنوشت خویش است و باید با مقصد و راه رسیدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهاى زندگى را با موفقیت پشت سرگذارد؛ به عبارت دیگر، انسان باید اهدافش را برگزیند و در جهت دستیابى به آن‏ها بکوشد. در غیر این صورت، چون کشتى بى‏سکان است و مسیر حرکتش را امواج دریا تعیین مى‏کند.
چه بودید؟
چه هستید؟
چه خواهید شد؟
به راستى چه کسى پاسخ این پرسش‏ها را مى‏داند؟ به خودتان بیندیشید.
ارزیابى صادقانه رویدادهاى گذشته مقدمه برنامه‏ریزى درست آینده است.
تأثیر زندگى گذشته انسان بر زندگى کنونى‏اش یکسان نیست و مى‏تواند مثبت (قوت و موفقیت) و یا منفى (ضعف و شکست) باشد. براى کسب موفقیت، باید کاستى‏ها و توانایى‏هاى خود را شناخت؛ بر توانایى‏ها تأکید ورزید و کاستى‏ها را کاهش داد؛ از اشتباهات و تجربه‏هاى ناگوار گذشته عبرت گرفت و آن‏ها را به وادى فراموشى سپرد؛ به بیان دیگر، باید رویدادهاى تلخ گذشته را رها کرد و رخدادهاى مطلوبش را به زمان حال تسرّى داد. آنگاه اهداف و آرزوها به وسوسه‏هایى سوزان و جانکاه تبدیل مى‏شوند و ما را به سوى آینده حرکت مى‏دهند.
بیش‏تر مردم به دلیل‏هاى زیر از آینده خویش بیمناکند:
1- عدم دانش و آگاهى
2- عدم درک درست
3- عدم مهارت در کنترل احساسات
توصیه‏هاى عملى زیر، براى چیرگى بر ترس‏هاى واهى سودمند مى‏نماید.
1- تا وقتى از دانش و درک موقعیت کنونى خویش بهره‏مندید، مى‏توانید آتیه خویش را تصور کنید. اگر براى کنترل احساسات و هیجانات منفى آمادگى دارید، از رویدادهاى ناگوار نهراسید و نیرومندانه بر آن‏ها بتازید. به هر حال، براى چیرگى بر ترس، نخست باید آگاهى خود را گسترش داد.
اگر اکنون ذهن خویش را با دانش و معرفت تغذیه کنید، در آینده از پاداشى سخاوتمندانه برخوردار مى‏شوید. براى حل و فصل مسائل زندگى، از ذهن ناهشیارتان که چون رایانه عمل مى‏کند، بهره گیرید.
2- هر روز را بهترین روز زندگى خود به شمارآورده، به آن عشق ورزید و به تمام رویدادهاى خوب، بد و زشتش احترام بگذارید. زندگى موهبتى زیبا است. بى‏تردید همه ما نمى‏توانیم پیکاسو، چارلى چاپلین یا انیشتن شویم. اگر همه یکسان آفریده مى‏شدیم، جهان از این همه تنوع سرشار نمى‏نمود. زندگى چنان بنیاد نهاده شده که بسیارى از رویدادهاى آن از کنترل ما بیرون است؛ به بیان دیگر، نظام هستى بر سلسله مراتب قدرت‏ها و ناهموارى‏ها استوار است. چه بسا آنچه براى یکى جالب و شیرین مى‏نماید، براى دیگرى هرگز نیکو نباشد.
با برخوردارى از تدبیر درست، همواره مى‏توان موقعیت‏ها را دگرگون ساخت و کاستى‏ها را به توانایى و سرمایه تبدیل کرد. گردونه زندگى پیوسته مى‏گردد. به آسمان بالاى سرتان بنگرید: لحظه‏اى آبى است و لحظه‏اى دیگر آکنده از ابرهاى تیره.
رویدادهاى گذشته با زندگى کنونى‏تان ارتباط ندارد. ازاین‏رو، اشتباهات خود را تصحیح کنید و آنچه قابل تغییر نیست از لوح ضمیرتان بزدایید. هر یک از ما طیف گسترده‏اى از مسائل خُرد و کلان پیش رو داریم، آنچه برنده را از بازنده جدا مى‏کند، چگونگى برخورد با این مسائل است. تنها کسانى پیروزند که از لحظه لحظه عمرشان بهره برند و به روش درست با چالش‏ها و ناهموارى‏هاى زندگى پیکار کنند. پس با مسائل زندگى برخورد جدى داشته باشید و در عین حال، از هر لحظه آن کام جویید.


مفهوم زندگى
زندگى موهبت است بپذیریدش.
زندگى زیبایى است، تحسینش کنید.
زندگى اندوه است، با آن روبه‏رو شوید.
زندگى تکاپواست، به آن تن دهید.
زندگى شادمانى است، با آن نغمه سر دهید.
زندگى تعهد است ، به آن وفا کنید.
زندگى مصیبت است، بر آن غلبه کنید.
زندگى گرفتارى است، تحملش کنید.
زندگى راز است، کشفش کنید.
زندگى لذت است، از آن بهره گیرید.
زندگى امید است، آرزویش کنید.
زندگى سفر است، به پایانش برسانید.
زندگى مسأله است، حلش کنید.
زندگى هدف است، به دستش آورید.
زندگى وسیله بازى است، با آن بازى کنید.
زندگى نبرد است، جرأت حضور در آن را داشته باشید.
هنگام تصمیم‏گیرى در باره مسائل مهم زندگى، اندرز نزدیکان را کورکورانه نپذیرید. البته ادب چنان حکم مى‏کند که به گفتارشان گوش فرا دهید؛ ولى اگر نادرستى پیشنهادها و پندهایشان را آشکارا احساس کردید، به گونه‏اى گفت و گو را پایان بخشید. آنگاه چشم دل بگشایید، از تجربه دیگران درس بگیرید و نتایج حیرت‏آور آن را تجربه کنید. ناگفته پیدا است باید مسائل پیچیده را با اهل فن در میان نهاد و از توصیه‏هاى خردمندانه‏شان بهره برد.
شما یکى از مهم‏ترین افراد زمین به شمار مى‏آیید، پس باید به خوبى از اهدافتان آگاه باشید و کوتاه‏ترین راه رسیدن به مقصد را بدانید. هنگام بالا رفتن از نردبان ترقى، دیگران را در پیمودن این مسیر یارى کنید؛ زیرا مهم‏ترین پیامد جانبى موفقیت، یارى کردن دیگران است. فراموش نکنید تنها هنگام توانایى مى‏توان به دیگران یارى رساند. در این صورت بى‏تردید بهترین و دوست داشتنى‏ترین انسان شمرده مى‏شوید.
کى مى‏خواهید به مقصد برسید؟ چه وقت باید حرکت کنید؟
هم اکنون برنامه‏هاى آتى خود را تنظیم کنید و جزء جزءِ آن را با دیدگان خرد بسنجید.
واقع بین باشید، چگونه مى‏خواهید به اهدافتان جامه عمل بپوشانید؟
چقدر به درازا مى‏انجامد؟
چقدر سرمایه نیاز دارید؟
با چه مسائلى رو به رو خواهید شد؟
چگونه مسائل خود را حل و فصل مى‏کنید؟
برنامه‏تان را به طور کامل روى کاغذ بیاورید.
وقتى هر بخش از هدفتان جامه عمل پوشید، بى‏درنگ با علامت ضربدر تحقق آن را روى برنامه مشخص کنید. البته، پیش از هر اقدامى، فراموش نکنید که دیگران مى‏توانند در اجراى برنامه‏ها بهترین هادى و حامى شما باشند؛ به عبارت دیگر، شما مى‏توانید از:
مهارت،
اشتباهات،
سرمایه و امکانات‏
و روش‏هاى دیگران‏
در تحقق اهداف خود بهره‏گیرید. شما ناگزیرید در هر موقعیتى به طور سنجیده خطر کنید و به ماجرا تن دهید؛ زیرا آنچه باید بیاموزید، در طول مسیر خواهید آموخت. البته یکباره خود را در امواج سهمگین دریا نیفکنید. از عمق کم شروع کنید و به تدریج که مهارت فزون‏تر یافتید، به عمق بیش‏تر گام نهید. ناگفته پیدا است، مى‏توانید از اعتماد به نفس و احساس بى‏نیازى از کمک دیگران سرشار باشید و یکراست به عمیق‏ترین منطقه یورش برید. در این صورت، یکى از موقعیت‏هاى زیر را تجربه خواهید کرد:
1- اگر نتوانید شنا کنید، غرق مى‏شوید. پس ضرورت دارد پیشاپیش براى نجات خود چاره‏اى بیندیشید. در حقیقت آن که بدون آشنایى به فن شنا و بدون امکانات ایمنى در نقاط عمیق به شنا مى‏پردازد، یک ابله تمام عیار است.
2- ممکن است به رغم عدم مهارت در شنا غرق نشوید؛ زیرا، طبق قانون ارشمیدس، یک جسم غوطه‏ور در مایع به اندازه آب هم حجمش سبک مى‏شود. بنابراین، اگر در میان تلاطم امواج دریا خونسردى خود را حفظ کنید؛ امکان نجات مى‏یابید.
3- با توسل به مهارتتان در شنا، آسوده خاطر به هر سو که مى‏خواهید مى‏روید. در این موقعیت ایده‏آل، شما همه چیز را تحت کنترل خواهید داشت.
در پایان سخن، تاکید مى‏شود با ذهنیت مثبت آماده رویارویى با پیامدهاى نامنتظره باشید وهرگز از اشتباه نهراسید؛ زیرا هر اشتباهى به شما چیزى مى‏آموزد. افزون بر این، اشتباه پیامد جانبى کردارهاى تهور آمیز و مبارزه‏جویى‏هاى جسورانه است. خطا بر ذهن و احساس انسان خوش‏بین و بالنده تأثیر نمى‏گذارد. آنچه آدمى را از حرکت باز مى‏دارد، بدبینى و تفکر منفى است.

/ 0 نظر / 7 بازدید