چگونه بعد چهارم زندگى را تقویت کنیم

24
در جهت تقویت بعد چهارم، به صبح و سپیدى ایمان بیاوریم، رویش را همواره پیش رو ببینیم و از زمان حال به آینده پلى‏بزنیم؛ زیرا چشم نوازش گر فردا منتظر شماست.
25
جالب است بدانید که حتى فلاسفه بدبین و متفاوت نیز وقتى از موفقیت و اراده صحبت مى‏کنند، تسلیم تأثیر مثبت بعد چهارم، یعنى اراده و توفیق مى‏شوند؛ نیچه فیلسوف آلمانى مى‏نویسد: تنها فرمانى که شخص باید بى‏چون و چرا به آن پاسخ دهد، فرمانى است که درونش صادر مى‏کند و این نداى درونى است که جهت و هدف تلاش‏ها و به بیانى بهتر اراده او را شکل مى‏بخشد.
26
افلاطون که از حکماى سبعه (دانشمندان هفت گانه) یونان است، مى‏نویسد: «ذهن آدمى خالق واقعیت است و براى تغییر واقعیت، باید ذهن را تغییر داد». این تغییر، در حقیقت در بعد چهارم نهاد آدمى است.
27
حال براى کاهش چرخه منفى و تلقین ضعف و شکست، همواره باید روحیات منفى را طرد نمود.
رابینز مى‏نویسد: باید از محیط خود، عواملى را که در شما روحیات منفى ایجاد مى‏کنند، بزدایید و به جاى آنها عوامل مثبت را در ذهن خود و دیگران جاى دهید.8
28
یکى از اساتید دانشگاه تهران توصیه مى‏کرد که حتى در زندگى دانشجویى براى کاهش بار افکار منفى و تقویت اندیشه مثبت و تقویت ذهن، از معاشران و هم‏نشینان و هم‏اتاقى‏هاى ناامید، منفى باف، مستأصل، بدبین، بدگمان و ورشکسته، دورى کنید؛ زیرا آنها ترمز بزرگند.
29
نباید فراموش کنیم که بعد چهارم یا روان تحلیل‏گر، اگر مدام تحت تأثیر افکار منفى یا القائات ناامیدانه و بدبینى و بدگمانى قرار گیرد، بعد از مدتى عادت و سپس باور و در نهایت به یقینى بودن این تصورات و توهمات روى مى‏آورد.
30
از روش‏هاى توصیه شده جهت تقویت بعد چهارم زندگى، روش الگوبردارى و مدل سازى ذهنى است. ما مى‏توانیم از افراد موفق الگوبردارى کنیم و در ذهن خویش دست به مدل سازى مناسب بزنیم.
31
هنر تفکر، در تقویت بعد چهارم بسیار مؤثر است. در تعمق یا تفکر عمیق، هیچ رمز و رازى وجود ندارد. همه مردم اغلب به فکر فرو مى‏روند؛ ولى کمتر اتفاق مى‏افتد که تفکّرى سازنده داشته باشند.
32
تعمّق واقعى و سازنده آن است که به سرچشمه فیاض حقیقت برسیم و به لحظه‏اى دست یابیم که تا ابد دوام داشته باشد و محو آفریننده‏اى شویم که همه چیز از اوست. براى این کار آرام بنشینید و هر نوع تنش و تشویشى را از جسم و جان بزدایید و آن گاه تمام افکار خود را متوجه هستى بیکران و غایت وجود سازید و در آن صورت است که مى‏توانید ادعا کنید درباره حقایق هستى به تفکر و تعمق پرداخته‏اید.
33
اوسپنسکى، یکى از صاحب نظران روان شناسى، معتقد است:
صداهاى باطنى و درونى (بعد چهارم) ما عاقبت از چنان طنین نیرومندى برخوردار مى‏شود که انعکاس آن در خارج نیز به گوش خواهد رسید. افکار خاموش و تخیلات آدمى، سازنده یا منفى، شکل، تجربه و کنش هر حادثه‏اى را در زندگى به خود خواهند گرفت.
34
فلج روانى چیست؟
ما چون تابعى از طرز تفکر خویشتن هستیم، از این رو متأثر از طرز تفکر خویش عکس‏العمل نشان مى‏دهیم. مورفى‏9 مى‏نویسد: دکتر سیبورى، یکى از روان کاوان مشهور نیویورک برایم تعریف مى‏کرد که یک روز مردى به سراغم آمد و اظهار داشت که همسرش ناگهان فلج شده است و پزشکان در معالجه اش درمانده اند. دکتر سیبورى مى‏گوید: وقتى به عیادت آن زن رفتم، بعد از معاینات اولیه، متوجه شدم که او سلامت کامل جسمى دارد و دچار فلج روانى شده است؛ یعنى در اندیشه خود، دچار ناتوانى شده و به جسمش سرایت کرده است.
از این رو چاره‏اى جز آن ندیدم که در نحوه اندیشیدن او تغییر ایجاد کنم. براى این کار از او خواستم که خود را در وضعیتى‏قرار دهد که در حالت تندرستى مى‏توانسته است از عهده کارهاى دل خواه خود برآید و هر روز این تمرینات را به مدت 15 تا20 دقیقه و به تعداد 4 تا 5 بار در روز انجام دهد؛ امّا براى او شرح دادم که این سه نکته را در نظر بگیرید:
1. به نتیجه مثبت این عمل کاملاً ایمان بیاورد.
2. افکار منفى را یک سره دور بریزد.
3. براى او شرح دادم که هر تصویرى را با ایمان و اعتقاد کامل به ذهن بسپارد که در این صورت، نتایج مثبت آن را حتماً به چشم خواهد دید.
درست سه ماه بعد، دکتر سیبورى طبق توافقى که با کادر کالج آن زن در بیمارستان به عمل آورده بود، از آنها خواست که سر ساعت معینى از دسترس او خارج شوند و بیمار را به‏حال خود بگذارند. سپس به زن گفت که پسرش که در هند اقامت دارد، مى‏خواهد با او تلفنى صحبت کند و در ضمن پسر بانوى مزبور نیز در جریان امر قرار گرفته بود.
در ساعت مقرر، تلفنى که در گوشه دیگر اتاق قرار داشت، شروع به زنگ زدن کرد و زن که بى‏طاقت شده بود در ضمن بیم آن را داشت که اگر بخواهد پرستاران را صدا کند، فرصت از دست برود، ناچار از جا بلند شد و به طرف تلفن به راه افتاد؛ او واقعاً معالجه شده بود.10
35
تفکر درون، نظاره احوال درون و تجلى گاه عوارض بیرون است. براى این که بتوانید به مرحله تعمق روحى برسید و تأثیر مثبتى بر بعد چهارم زندگى داشته باشید، ابتدا باید افکار منفى را از خود دور کنید.
36
گاهى وجود یک فکر منفى و شکست خورده در خانه یا محل کار و استراحت، جمعى را از توفیق باز مى‏دارد و تأثیرات مخرّب ذهن او، حتى محیط را نیز متأثر مى‏سازد.
37
امرسون (فیلسوف معروف) و بنیان گذار مکتب تعالى فکر و روح، خود از کسانى بود که با نیروى بعد چهارم، یعنى تفکر مثبت، توانست بر بیمارى خویش فائق آید و از مرض مهلک سل که گریبان گیرش شده بود، رهایى یابد.
او مى‏گوید ساعت‏ها مناظر زیباى طبیعت و شکوه و عظمت آن را در ذهن و ضمیر خود مرور مى‏کرده است و خاطرات خود را در این باره چنین شرح مى‏دهد: من خود را در عالمى دیگر مى‏دیدم؛ در کوهستانى پوشیده از برف و در صبحدم و آسمان ابرى، بى آن که هیچ فکر دیگرى را به ذهن راه دهم و در آن چشم انداز ملکوتى به پرواز در مى‏آمدم و شادى و شعف زندگى را با تمام وجود حس مى‏کردم و خود را جزئى از آن مى‏یافتم و بدین گونه کم کم بیمارى از کالبدم جدا مى‏شد.
38
امروزه ثابت شده است هنگامى که ما ضمیر باطن خود را با احساسات منفى و سیاه و باورهاى سراپا غلط، آغشته و آلوده سازیم، طبیعى است که بایستى از نتایج و نشانه‏هاى آن در هراس و در رنج باشیم.
39
براى تطهیر و پاک سازى ضمیر باطن از احساسات منفى، سه راه پیشنهاد شده است که آنها عبارتند از:
1. باورمندى به این نکته که بعد دیگرى نیز در نهاد ما وجود دارد که از آن غفلت داشته ایم.
2. تلقین و تقویت بعد مثبت و ایمان به فصل رویش و حرکت، خصوصاً با اکسیر امید و دعا.
3. تداوم اندیشه مثبت و دور افکندن تدریجى افکار منفى.
40
گناهان و اشتباهات و حتى تجاوزات و اهانت‏هاى آزار دهنده را مى‏توان از پهنه ضمیر باطن زدود و خود را از اثرات و عواقب و کیفرهاى آن که طبعاً آثار منفى و مخربى بر ذهن و روان مى‏گذارند و بعد چهارم را زمین گیر مى‏کنند، رهانید.
41
نباید فراموش کنیم که خود بعد چهارم نیز جزئى از وجود بیکران آدمى است؛ زیرا هر انسانى بازتاب و پرتوى از آفرینش بیکران و تمام قدرت‏هاى پروردگار است که در او متجلى شده است و در زندگى مجال رشد و تحول و تأثیر و تأثر تا بیکرانگى‏ها مهیاست و از قانونى به نام تفکر مثبت‏11 تبعیت مى‏کند؛ زیرا مى‏گوید: براى موفقیت و شادى در تمام جنبه‏هاى زندگى، تفکر مثبت، امرى ضرورى است و با خوش بینى افراطى متفاوت است؛ زیرا شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش‏ها، اعتقادات و انتظارات و حتى وضعیت آینده شماست.12

پى‏نوشت‏

.1.Belives
2. منصور فلاحى، انسان موفق، انتشارات محور، تهران 1382، ص 402.
3. همان، ص 402.
4. شاگتى گواین، تو همانى که مى‏اندیشى، ترجمه گیتى خوش دل، تهران 1381.
5. علیرضا یلدا و دکتر مؤید علویان، نکته‏ها، نشر طبیب، تهران 1376، ص 67.
6. انسان موفق، ص 38.
7. همان، ص 381.
8. آنتونى رابینز، به سوى کامیابى، ترجمه مجرد زاجه کرمانى، نشر کاکتوس، تهران 1380.
9. ژوزف مورفى، غیر ممکن، ممکن است، ترجمه هوشیار رمز آزما، انتشارات پسنج، تهران 1380 ص 60.
10. همان، ص 64.
11. برایان تریسى، کتاب کوچک بزرگ، ترجمه اشرف رحمانى، کورش طارمى، انتشارات راشین، تهران 1381، ص 21.
12. همان، ص 21.

/ 0 نظر / 15 بازدید